Podrezávanie muriva elektrickou reťazovou pílou s následným vložením LDPE fólie

 

Týmto spôsobom sa reže tehlové murivo, ypor, ytong, v niektorých prípadoch aj hlina alebo škvára. Rez prebieha medzi tehlami a píla vyberá starú pôvodnú maltu. Po takto vytvorenej špáre sa môže začať s vkladaním hydroizolácie PE fólie. Podrezávanie muriva takýmto spôsobom je účinné, šetrné, lacné a s doživotne pôsobiacim účinkom na odstránenie vlhkosti.

Podrezávanie muriva s diamantovým lanom s následným vložením LDPE fólie

 

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou, ale ide o časovo a finančne náročnejší úkon. Ďaľším a hlavným rozdielom od rezania reťazovou pílou je, že diamantové lano musí byť chladené vodou. Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je do vzniknutej špáry vložená LDPE fólia a zatlčené stabilizačné kliny. Výhodou tohoto spôsobu je rezanie v podstate v akejľkovek výške (nie sme limitovaný špárou medzi tehlami).

 

Izolácia muriva pomocou chemickej injektáže

 

Pre tento spôsob izolácie používame veľmi kvalitné polyuretánové živice , sú určené k zastaveniu veľkých prietokov a vysokotlakových únikov vody, k zastaveniu úniku vody v základoch v podzemných stenách v pilotoch a únikov vody cez veľké trhliny v betónových konštrukciách. Preto ich bezpečne vieme použiť aj pri problémoch so zemnou vlhkosťou, ktorá preniká zo základov iba vďaka fyzikálnemu javu – vzlínaniu vody, kde žiadny tlak nevzniká. Preto s vysokou účinnosťou a dlhodobo zabraňujú vzlínaniu vody.Pretože existuje niekoľko návrhov aplikácie, vždy treba dôsledne zvážiť akú metódu zvoliť pre daný objekt. Môže ísť o jednoradovú , dvojradovú alebo plošnú injektáž. Záleží to na viacerých faktoroch, podľa miery zavlhnutia muriva, zloženia muriva, hrúbky muriva, pojivom ktoré sa nachádza medzi stavebným materiálom, či sa jedná o podzemnú alebo nadzemnú časť objektu…

DOHODNITE SI OBHLIADKU OBJEKTU ALEBO POŽIADAJTE O CENOVÚ PONUKU

ONLINE OBJEDNÁVKA

 

Neváhajte sa zveriť do rúk profesionálom a odstráňte vlhkosť z domova vďaka podrezávaniu domov (múrov). Naše sluźby vám zabezpečia to najkvalitnejšie, najlepšie a dlhodobé odstránenie vlhkosti zo stien – viac sa dozviete v časti služby. Chránte sa pred odpadavaním omietky, farby alebo nebezpečnými pliesňami – viac sa môžete dozvedieť v sekcii mohlo by vás zaujímať. Naša firma vám garantuje 100% spokojnosť – viac za nás hovoria naše referencie a bohaté dlhoročné skúsenosti. V prípade ďaľších otázok alebo záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky na +421 907 562 459 a zabezpečte svojmu domovu dožiť sa viac!