OBHLIADKA STAVBY

Po dohode vykonáme obhliadku domu alebo stavby.

VYPRACOVANIE CENOVEJ PONUKY

Na základe vykonanej obhliadky Vám vypracujeme presnú cenovú ponuku.

REALIZÁCIA PROJEKTU

Na základe odsúhlasenia cenovej ponuky začíname realizovať vami zadaný projekt.


Cenník podrezávania muriva a služieb

 

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

Hrúbka muriva 15 cm
10€ bm
Hrúbka muriva 15 cm
Hrúbka muriva 30 cm
20€ bm*
Hrúbka muriva 30 cm
Hrúbka muriva 45 cm
25€ bm*
Hrúbka muriva 45 cm
Hrúbka muriva 60 cm
30€ bm*
Hrúbka muriva 60 cm
 

Ide o okamžité a 100% zastavenie vzlínajúcej vlhkosti, pretože sa stena prereže po celej jej hrúbke. Následne sa špára prečistí od zostávajúcich nečistôt a vsunie sa polyetylénová izolácia.

Postupuje sa po úsekoch dlhých od 30 do 100 cm podľa súdržnosti muriva. Do prerezanej špáry sa zatlčú špeciálne stabilizačné kliny, ktoré zabránia poklesu (sadnutiu múru). Kliny sú konštruované na únosnosť až 500kg/cm2 preto spoľahlivo každý znich unesie desiatky ton. Stabilizačné kliny sú od seba vzdialené cca. 20cm -30cm

Týmto spôsobom sa reže tehlové murivo, ypor, ytong, v niektorých prípadoch aj hlina alebo škvára. Rez prebieha medzi tehlami a píla vyberá starú pôvodnú maltu. Po takto vytvorenej špáre sa môže začať s vkladaním hydroizolácie PE fólie. Podrezávanie muriva takýmto spôsobom je účinné, šetrné, lacné a s doživotne pôsobiacim účinkom na odstránenie vlhkosti.

Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.

Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, švárobetónové bloky

(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu)

 

Cenník pre izoláciu muriva chemickou injektážou

 

Pre získanie cenovej ponuky pre izoláciu muriva chemickou injektážou nás kontaktujte a dohodnite si obhliadku.

+421 907 562 459